Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Помилка
 • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Власій Олеся Орестівна

VlasiiOO

 

Власій Олеся Орестівна

доцент кафедри інформатики

Персональна сторінка

 

 

"Love what you do and do what you love."

Ray Bradbury

 

 

 


 

Освіта

 • загальноосвітня школа №4, м. Івано-Франківськ
 • Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (кваліфікація ", викладач")
 • аспірантура Національного університету "Львівська політехніка"

 Детальніша інформація


Навчально-методична робота

Спеціальність "Інформатика":

 • Організація та обробка електронної інформації;
 • Алгоритми та структури даних
 • Спецкурс "Мультимедійні додатки в моделюванні та візуалізаціїдинамічних процесів"

Спеціальність "Середня освіта (інформатика)":

 

 • Методологія наукових досліджень
 • Технології дистанційного навчання 

 

Спеціальність "Прикладна математика ":

 • Програмне забезпечення ЕОМ
 • Програмування

Спеціальність "Початкова освіта з інформатикою":

 • Основи алгоритмізації та дискретної математики;
 • Спецкурс "Застосування ІТ до розв'язування логічних задач";
 • Програмне забезпечення ЕОМ;
 • Програмування;
 • Спецкурс "Створення навчально-ігрових проектів для початкової освіти".

 Додаткові можливості для молоді:

eSkills for Jobs

Освітні ініціативи Google (Ксенія Шумельчик)

Перли поперли

(витяжки зі студентських рефератів):

 • Технології 'ютерної графіки спираються на анітрохи щонайменше абстрактні концепції, й тому нітрохи не простіше і освоєння, чим щойно розглянуті технології текстовій розмітки.
 • Пакетна проблематика як самостійне науково напрями.
 • Випускаються сьогодні ільні мають широкий спектр інтерфейсів і можливостями передачі даних.
 • 'ютери – це універсальні устрою в обробці інформації.
 • Ефективне відновлення загублених даних.
 • Отже, кошти «мультимедіа» впливали відразу сталася на кілька органів людських почуттів.
 • Пункт: Вибір квітів у рефераті з обробки графічної інформації.
 • Дозвіл екранного зображення (перклад для непосвячених – разрешение экранного изображения).

Наукові інтереси

Моделювання

фізичних процесів у складних системах:

 • математичні моделі процесів коливань та теплопередачі у тілах дискретно-неперервної структури з урахуванням зосереджених внутрішніх та зовнішніх факторів (мас, моментів, сил, джерел тепла);
 • математичні моделі гетеродифузії кількома шляхами у багатокомпонентних стохастично неоднорідних середовищах;
 • квазідиференціальні рівняння як математичні моделі: точні та наближені методи їх розв'язання.

Наукові партнери

Центр математичного моделювання, ЛДУБЖД

Публікації

Монографії

 1. Узагальнені квазідиференціальні рівняння / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В. Мазуренко, О.О. Власій  – Дрогобич: Коло, 2011. – 301 с.

Методичні розробки

 1. Власій О.О Комп’ютерна графіка. Обробка растрових зображень: Навчально-методичний посібник / О. О. Власій, О. М. Дудка. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 73 с. Тут
 2. Власій О. О. Технології обробки текстової інформації засобами LibreOffice Writer: практикум. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 49 c. Тут
 3. Власій О.О. Алгоритми та структури даних: Лабораторний практикум / О. О. Власій. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 69 c. Тут

Статті

 1. Власій О. О. Особливості розробки програмного забезпечення для почат­кової та середньої освіти / О. О. Власій, О. М. Дудка, Л. М. Кібірєва // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2015. – Випуск № 19. – С. 182-189. 

 2. Власій О.О. Математичне та комп’ютерне моделю­вання нестаціонарних температурних полів у багатошаровій плиті / О. О. Власій, М. Ф. Стасюк, М. І. Кусій // Матеріали статей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», м. Івано-Франківськ, 27- 29 травня 2015 року. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2015. – С. 210-211.

 3. Тацій Р. М. Концепція квазіпохідних як засіб дослідження дискретно-неперервних математичних моделей / Р. М. Тацій, О. О. Власій, Є. В. Остапович // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Луцьк. – 2015. – № 51. – С. 196-207.

 4. Дудка О.М. Можливості використання flash-технологій в освіті. / О. М. Дудка, О. О. Власій // Матеріали статей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», м. Івано-Франківськ, 27- 29 травня 2015 року. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2015. – С. 73-76.

 5. Власій О. Математичне моделювання вимушених коливань балки з дискретно-неперервним розподілом параметрів / О. Власій. – Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 17. – С. 17-28.

 6. Тацій Р. М. Конструкція розв’язків лінійних імпульсних диференціальних рівнянь з кусково-змінними коефіцієнтами / Р. М. Тацій, М. Ф. Стасюк, О. О. Власій // Вісник НУ “Львівська політехніка”: Фіз.-мат. науки. – 2013. – № 768. – С. 40-45.

 7. Власій О.О. Математичне моделювання процесу теплопровідності у багато­шаровому порожнистому циліндрі / О.О. Власій, Т.В. Дячун, М.Ф. Стасюк // Вісник ЛДУ БЖД. – 2012. – ­№ 6. – С. 121-128. ­

Всі статті

Тези та матеріали конференцій

 1. Власій О. О. Математичне моделювання дифузії домішки за наявності двох станів у багатокомпонентному середовищі з випадковим прошарком. / О. О. Власій, О. Ю. Чернуха // Матеріали Міжнар. наук. конференції «Сучасні проблеми математичного моделю­вання та обчислю­вальних методів». – Рівне: РВВ РДГУ, 2015. – С. 41
 2. Чернуха О. Ю. Математичне моделювання процесів гетеродифузії двома шляхами у двофазному багатокомпонентному тілі з випадково розташованим прошарком  / О. Ю. Чернуха, О. О. Власій // Матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014, Київ, 26-30 травня 2014 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2014. – С. 174-175.
 3. Власій О. О. Апроксимаційні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей / О. О. Власій, Р. М. Тацій // Матеріали   XV Міжнар. наук. конференції імені акад. М. Кравчука, 15-17 травня 2014 р. – С. 32.

Всі матеріали конференцій

 

 

 


 

Дозвілля

У пошуках краси і мудрості...

 


 

Мій світ

Моя книжка


Давайте познайомимося ще раз :)

 

Олеся Овчар - це я.

Лауреат міської премії ім. І.Франка за збірку віршів для дітей "Сонячна карусель" (2012р.)

 Презентація

 

 


Контакти

 

Кафедра інформатики
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
вул. Шевченка, 57
Івано-Франківськ, 76018

 

    tel

     (0342) 59-60-86


 

   mail

 

olesia_vlasii@comp-sc.if.ua

olesia.vlasii@pnu.edu.ua

 


 

Робота куратора

Опитування КН-11(2016)

 

 

SCRATCH

 

 

Головна > Власій О.О.