Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Помилка
  • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Навчальні дисципліни та їх анотації

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Цикл загальної підготовки

ГС.1

Практика технічного перекладу

6

Залік

ГС.2

Методологія та організація наукових досліджень

3

Залік

Цикл професійної підготовки

ПП.1

Медіатехнології в освіті

3

Залік

ПП.2

Сучасні мови програмування

6

Іспит

ПП.3

Практикум з розв`язування задач з інформатики

3

Іспит

ПП.4

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології

6

Залік, Іспит

Дисципліни за вибором ВНЗ

СВЗ.1

Технології дистанційної освіти

3

Залік

СВЗ.2

Науковий семінар

3

Залік

СВЗ.3

Методика навчання інформатики у профільній школі

3

Іспит

СВЗ.4

Методика навчання інформатики у вищій школі

3

Іспит

СВЗ.5

Педагогіка вищої школи

3

Залік

СВЗ.6

Психологія вищої школи

3

Залік

СВЗ.7

Проектування дидактичних електронних ресурсів

6

Залік

Дисципліни вільного вибору студента

ВВ.1

Вибрані розділи інформатики

6

Іспит

Науково-дослідницька робота і практика

 НП.1

Виробнича (педагогічна) практика

12

Залік

 НП.2

Підготовка магістерської роботи

18

Захист

Переддипломна практика 2017-2018

Згідно навчального плану студенти ОР «магістр» 2 курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (денна форма навчання) та спеціальності 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» (денна, заочна форми навчання) факультету математики та інформатики проходять переддипломну практику у І семестрі.

Деталі тут

Головна > Актуально