Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Помилка
  • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Семаньків Марія Василівна

lavriv-150к.т.н

доцент

 

 

 

 

Загальна інформація
Навчально-методична робота
Наукові інтереси

Загальна інформація

Закінчила:
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (математика), 2002 р.


Тема дисертації:
"Методи та засоби багатоканального перетворення форми інформації на основі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло"

Кандидат технічних наук

 

Навчально-методична робота

Читає курси: 
"Теорія алгоритмів та математична логіка ", "Методика викладання інформатики", "Засоби перетворення форми інформації та цифрової обробки інформації", "Інформатика",""Сучасні інформ.технології"

Наукові інтереси

 Аналого-цифрові перетворювачі

Генератори випадкових чисел 

За темою дисертації опубліковано 21 праці , в тому числі 5 статтей у фахових виданнях, з них 2 – одноосібних та 3 статті у співавторстві, 1 стаття в наукових журналах а також 10 праць у збірниках міжнародних наукових конференцій, 3 праці у збірниках матеріалів наукових конференцій та 2 патенти.

Патенти:

- Пат. 86941 UA; МПК (2009) G06F 7/58.  Спосіб генерування псевдовипадкових чисел та пристрій для його здійснення / Петришин Л.Б., Лаврів М.В.; заявник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, – №200512831; заявл. 30.12.2005; опубл. 10.06.2009, Бюл. №11, 2009.

- Пат. 89173 UA; МПК (2009) G06F 7/58, G07C 15/00. Спосіб генерування псевдовипадкових чисел та пристрій для його здійснення / Петришин Л.Б., Лаврів М.В.; заявник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, – №200605878; заявл. 29.05.2006; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1, 2010.

Учасник НДР "Теоретичні та методичні основи побудови комп’ютерних компонентів та систем на базі біорієнтованої вертикальної інфотехнології".

Головна > Семаньків М.В.