Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Помилка
 • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Превисокова Наталія Володимирівна

PrevusokovaДоцент кафедри інформатики,

кандидат технічних наук,

доцент

 

 

 

 

 Зміст сторінки
Навчально-методична робота
Наукові інтереси

Освіта: магістр, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність математика, 2000 р.

Аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2002-2005 р.

Кандидат технічних наук (2010), спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Тема кандидатської дисертації: «Методи та засоби обробки інформації в комп'ютерних системах на основі теоретико-числових перетворень»

Вчене звання доцента кафедри інформатики присвоєно у 2014 р.

 

Основні етапи професійної діяльності:

2000 –2002 рр. – Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська, викладач;

2002 – 2005 рр. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, навчання в аспірантурі;

2004 – 2011 рр. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, асистент кафедри інформатики;

2011 – 2016 рр. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри інформатики.

 

Навчально-методична робота

Читає курси:  "Організація та обробка електронної інформації", "Сучасні інформаційні технології", "Цифрова обробка інформації", "Перетворення форми та цифрова обробка інформації", спецкурси, є методистом педагогічної практики студентів напряму підготовки «Інформатика».

 

Навчальні видання:

 1. Превисокова Н.В. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизація математичних розрахунків” / Превисокова Н. В. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 42 с.
 2. Превисокова Н.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи цифрової та мікропроцесорної техніки”. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2013. – 56 с.
 3. Превисокова Н.В. Інтегровані системи управління. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2013. – 64 с.

Електронні варіанти навчально-методичної літератури (доступні в електронній бібліотеці повнотекстових видань в локальній мережі в читальному залі ПНУ):

 1. Превисокова Н.В. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизація математичних розрахунків” / Превисокова Н. В. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2012. – 64 с. (http://192.168.156.1/elib/local/791.pdf)
 2. Превисокова Н.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи цифрової та мікропроцесорної техніки”. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2014. – 56 с. (http://192.168.156.1/elib/local/861.pdf)
 3. Превисокова Н.В. Інтегровані системи управління. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2014. – 64 с. (http://192.168.156.1/elib/local/860.pdf)
 4. Превисокова Н.В. Лабораторний практикум з дисципліни “Основи цифрової та мікропроцесорної техніки”. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2014. – 80 с.

 

Наукові інтереси

Методи цифрової обробки інформації; засоби цифрової обробки інформації; використання комп'ютерних технологій і систем в наукових дослідженнях

Основні публікації:

 1.      Превисокова Н. В. Розробка і моделювання пристрою реалізації перетворення Уолша-Ґалуа / Н. В. Превисокова // Інформаційні технології  та  коп‘ютерна  інженерія: четверта міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 травня 2014 р.: тези доп. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С. 296–298.
 2.       Превисокова Н.В. Факторизація матриць дискретних перетворень в системах функцій Ґалуа / Н.В. Превисокова // Обробка сигналів і негаусівських процесів: праці V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 травня 2015 р.: – Черкаси, 2015. – С. 129–131.
 3.       Превисокова Н.В. Аналіз ефективності ортогональних перетворень в системах функцій Ґалуа, породжених різними векторами / Н.В. Превисокова // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – С. 123–125.
 4.     Превисокова Н.В. Алгоритм декодування на основі перетворень матриць систем Ґалуа у завадозахищеному інформаційному обміні / Н.В. Превисокова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 6, випуск 1. –Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 43–48.
 5.  Превисокова Н.В. Аналіз ефективності ортогональних перетворень в системах функцій Ґалуа, породжених різними векторами / Н.В. Превисокова // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. – С. 123–125.
 6.  Превисокова Н. В.  Аналіз ефективності методу кодування інформації на основі ортогонального перетворення Ґалуа / Н. В. Превисокова // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – №21 (1193). –Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 92–101.

 

Контакти:

nataliia.prevysokova@pu.if.ua

 

 

 

 

 

Головна > Превисокова Н.В.