Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Помилка
  • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Петришин Михайло Любомирович

Безымянный

   Аспірант кафедри інформатики

 


 

ПО ВІРІ ВАШІЙ НЕХАЙ БУДЕ ВАМ

Мт. 9, 29

 

 

 

  Тема наукового дослідження: 

"Методи перетворення форми інформації в недвійкових системах числення"

Зміст сторінки
Наукові інтереси
Автобіографія

Захоплення

Публікації

 

Наукові інтереси

Перетворення форми та цифрова обробка інформації

Алгоритмізація: аналіз та побудова

 

Автобіографія

 Івано-Франківська  спеціалізована школа №5 з поглибленим вивченням німецької мови.

Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти й газу.

Бакалаврат Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу,

факультет Інформаційних технологій,

кафедра Автоматизації комп'ютерно-інтегрованого управління в нафто-газовій промисловості за спеціальністю "...".

Магістратура Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу.

Диплом магістра з автоматизації з відзнакою.

Аспірант кафедри інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти.

 

Захоплення

Туризм

Гірсько-лижний спорт

Фрідайвінг

 

 Публікації

 

2012

1         Петришин Л.Б., Петришин М.Л. До визначення фундаментальної константи кількості інформації (ентропії). «Системи обробки інформації» Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба -97-99с.

2         Петришин Л., Петришин М. - Теоретичні основи цифрової маніпуляції Галуа повідомлень імпульсних джерел інформації. // Матеріали 19-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2012». 26 – 28 вересня 2012, - Київ: Вид-во Національного університету харчових технологій. 2012. – С .

3         Петришин Л., Петришин М. Моделирование оптимального преобразования формы информации в троичном исчислении на примере взвешивания. // Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” 3-5 травня 2012 р., ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Чернівці, 2012. – 32-33 с.

4         Петришин М. Фрактальне моделювання в кодуванні двовимірних джерел інформації. «Еврика». Наукова конференція студентів Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. Івано-Франківськ, 2012. – С. 241-242.

5         Petryshyn M., Yurchyshyn V. Cantorsetasmeasurementbaseofternarynumeralsystem. ZeszytySTN. ISSN 1732-0925, Wyd-wo STN przy AGH Krakow, Nr 25, 2012. - pp. 189-195.

6         Petryshyn M., Volchok T., Goryelov V. Method of ternary subtractive-additive numbers presentation. Zeszyty STN. ISSN 1732-0925, Wyd-wo STN przy AGH Krakow, Nr 25, 2012. - pp. 197-202.

7         Petryshyn M. (V.Yurchyshyn) Cantorsetasmeasurementbaseofternarynumbersystem. // Materiały XLIX Sesji Pionu Hutniczego SKN AGH w Krakowie. 10 maja 2012. Wyd-wo STN. ISSN 1732-2529, CD. – P. 308-309.

8         Petryshyn M., Volchok T. (V.Goryelov) Method of ternary subtractive-additive numbers presentations. // Materiały XLIX Sesji Pionu Hutniczego SKN AGH w Krakowie. 10 maja 2012. Wyd-wo STN. ISSN 1732-2529, CD. - P. 298.

9         Petryshyn M.L. Fractals with the ternary numeral base as the basis for modelling vertical code access for two-dimensional distributed information sources. // ІІІ  Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та захист інформації20-21 квітня  2012 року Харківський національний економічний університет.  Харків -2с..

10     Mykhailo Petryshyn, Volodymyr Yurchyshyn, Adaptive information system of control production processes with significant dynamic variation of parameters. (Адаптивна інформаційна системи контролю процесів із різними динамічними характеристиками). / Mykhailo Petryshyn, Volodymyr Yurchyshyn // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [6], Summ., Streszcz.

2013

1         Artem Izmailov (IV rok); Anastasia Kostiuk (IV rok); Tetyana Volchok (IV rok); Koło Naukowe MaInForm; Faculty of Mathematics and Computer Science; Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk, Ukraine; Mykhailo Petryshyn (IV rok); Koło Naukowe Applied Computer Science; Faculty of Automation and Computer Science, National Technical University of Oil and Gas in Ivano-Frankivsk, Ukraine. APPLIED ASPECTS OF WAVELET TRANSFORM. Opiekun naukowy referatu - doc. dr inż. Vitaliy Goryelov.

2         Petryshyn Mykhailo (IV rok); Koło Naukowe Applied Computer Science; Wydział Automatyzacji i Nauk Komputerowych; Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku. SYSTEM PRZETWARZANIA POZYCJI KĄTOWYCH. Opiekun naukowy referatu - prof. dr hab. inż  Volodymyr Yurchyshyn

3         Petryshyn Mykhailo (IV rok); Koło Naukowe Applied Computer Science; Faculty of Automation and Computer Science, National Technical University of Oil and Gas in Ivano-Frankivsk, Ukraine. Artem Izmailov (IV rok); Anastasia Kostiuk (IV rok); Tetiana Volchok (IV rok); Koło Naukowe MaInForm; Faculty of Mathematics and Computer Science; Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk, Ukraine. CONDITIONS OF EXISTENCE AND PROPERTIES OF POSITIONAL NUMBER SYSTEMS. Opiekun naukowy referatu - Prof. Dr Sc. Lubomyr Petryshyn

4         Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Синтез системы дискретных рекурсивных функций и свойства систем рекурсивного кодирования данных. Харків. СОІ. 2013. (AGH+PNU). -6 стр.

5         Петришин М.Графічне моделювання позиційних систем числення– Юрчишин В.М. Еврика-2013 ПНУ Ів-Франк-к. -2с.

6         Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Основи позиційних адитивних систем числення. Вінниця. 4 стр.

7         Петришин Л., Петришин М. - Моделирование преобразования формы информации в симметричной троичной системе счисления. // Матеріали 20-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2013». 25 – 27 вересня 2013, - Миколаїв: Вид-во Національного університету кораблебудування. 2013. – С 2 . (AGH+NTUNG).

8         Petryshyn L. B., Petryshyn M. L. Foundations of the codon recursive error-corrected coding of number-impulse data sources in telecommunication systems. 2013 23th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2013). Sevastopol, 2013, pp. - . Петришин Л. Б., Петришин М. Л. Основы помехозащищенного рекурсивного кодонного кодирования число-импульсных источников сообщений в телекоммуникационных системах. (AGH+NTUNG).

9         Петришин М.Л. Ефективність кодування даних в четвірковій системі числення. Всеукраїнська НПК аспірантів, молодих учених в студентів. 8-11 жовтня 2013. ІФНТУНГ. –С 77-79. ІФНТУНГ.

2014

1.       PETRYSHYN M. PODSTAWY METODOLOGICZNE IDENTYFIKACJI STANU ŹRÓDEŁ INFORMACJI. AGH 51-studencka-2014. Malko O.

2.       VOLCHOK T., PETRYSHYN M., IZMAILOV A., KOSTIUK A. SIGNAL DECOMPOSITION TECHNIQUES ON TERNARY SYMMETRICAL FUNCTIONS. AGH 51-studencka-2014. Doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov

3.       Петришин М.Негапозиційні системи числення. – Горєлов В.О. Еврика-2014 ПНУ Ів-Франк-к. -254-256с.

4.       Моделирование процессов ПФИ в системах троичного и четверичного исчислений. Краков.

2015

1.       Петришин М.Л., Петришин Л.Б. МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ЧОТИРИКВАДРАНТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЇ Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”, 25.02 — 01.03.2015 в смт Ворохта (Івано-Франківська обл).  ПНУ AGH

2.       Петришин М.Л. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПФІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕДВІЙКОВИХ КОДОВИХ ШКАЛ. Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи развитку ІТ-індустрії” 17–18 квітня 2015 р. –Х: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. –С.39.

3.       Петришин М.Л., Петришин Л.Б., АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІБОНАЧЧІ-ПОДІБНИХ МЕТОДІВ КОДУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ. Системи Обробки Інформації : збірник наукових праць. –Харків: Харківський університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба, 2015. Вип. 4(129). – С. 49-58. (-194с). ПНУ+AGH.

Petryshyn M.L., Petryshyn L.B. Efficacy analysis of the Fibonacci-similar information encoding methods.

4.       Петришин Л.Б., Петришин М.Л. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИБОНАЧЧИ-ПОДОБНЫХ СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ. –С. 18 в монографии «Информационные технологи и защити информации в информационно-коммуникационных системах»: Монография / Под ред. В.С.Пономаренко. – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра сидиба плюс», Харьков. 2015. – С. 25-40. (-486 с). Petryshyn L.B., Petryshyn M.L. EFFICACY FIBONACCI-SIMILAR NUMBER SYSTEMS.

5.       Петришин М.Л., АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУБТРАКТИВНО-АДИТИВНОГО МЕТОДУ ПФІ В ДВІЙКОВІЙ ТА ЧЕТВІРКОВІЙ СИСТЕМАХ ЧИСЛЕННЯ. Інформатика, інформаційні системи та технології: дванадцята всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців. Одеса, 3 квітня 2015р. - Одеса, 2015. – С.93-94. (–с.140).

6.       Ізмайлов А.В. Петришин М.Л. Аналіз динаміки розкладу функцій за базисами та системами функцій. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” 24.04.2015. [Текст] / за заг. редакцією В.В. Балабіна. – К. : Військовий інститут київського національного університету імені Тараса Шевченко (ВІКНУ), 2015. (– 343 с). –С 82-83.

7.       Петришин М.Л. Ізмайлов А.В. Метод побудови трійкових кодів Грея. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” 24.04.2015. [Текст] / за заг. редакцією В.В. Балабіна. – К. : Військовий інститут київського національного університету імені Тараса Шевченко (ВІКНУ), 2015. (– 343 с). –С 108.

8.       Петришин М. Л. Первинне перетворення форми інформації в негапозиційних системах числення. П’ята міжнародна науково-практична конференція "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" 27 – 29 травня 2015 року. - Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. 2015. – С. 110-111.

9.       Глущенко В.Є. Петришин М.Л. Формування завадостійкого коду сеансових ключів. П’ята міжнародна науково-практична конференція "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" 27 – 29 травня 2015 року. - Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. 2015. – С. .

Forming of Noise-Resistance Code of Session Keys

 

Головна > Петришин М. Л.