Каталог вибіркових дисциплін

Спеціальність (освітня програма)

Навчальна дисципліна Форма контролю Кількість кредитів ЄКТС Кількість годин Викладач, якому запланована дисципліна Кафедра, що забезпецу

Зразок заяви студента про вибір дисципліни

Положення про вільний вибір дисциплін (.pdf)