Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Помилка
  • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Патентування за процедурою PCT

PCT (Patent Cooperation Treaty) - Договір про патентну кооперацію укладений в 1970 р. в рамках Паризької конвенції, зберігаючи її переваги. В області подання та розгляду заявок на винаходи, PCT дає заявнику можливість подати тільки одну міжнародну заявку і вказати ті країни, що підписали договір, в яких потрібна охорона заявленого винаходу.

 

Міжнародна заявка, оформлена відповідно до вимог договору, подається у встановлене одержуюче відомство. Вона має силу правильно оформленої національної заявки в кожній вказаній державі від дати міжнародної подачі, що розглядається як дата фактичної подачі у кожній вказаній державі і є підставою для виникнення права конвенційного пріоритету. По кожній міжнародній заявці проводиться міжнародний пошук на виявлення всього того, що стало доступним для публічного ознайомлення будь-де у світі за допомогою письмового розкриття і може бути корисно при визначенні, чи є заявлений винахід новим і чи відповідає воно рівню винахідництва.

Крім того, здійснюються міжнародна публікація заявки і міжнародна попередня експертиза (на вимогу заявника), яка фактично є повною експертизою по суті винаходу.

На національній стадії міжнародна заявка розглядається в патентних відомствах тих держав, в яких заявник має намір одержати охорону. При цьому враховуються результати міжнародного пошуку і міжнародної попередньої експертизи. Національні відомства ухвалюють рішення про видачу або про відмову у видачі патенту.

PCT адмініструється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)/International Bureau of World Intellectual Property Organization (WIPO), штаб-квартира якої знаходиться в Женеві, Швейцарія.

Цілям співпраці у сфері охорони промислової власності окрім міжнародних угод служать і угоди регіональні. Саме така угода привела до створення європейської патентної організації.

Після проведення формальної експертизи в національному патентному відомстві України заявка прямує в Міжнародне бюро ВОІВ. Вибраний заявником Міжнародний пошуковий орган (для заявників України це — Європейське патентне відомство або Федеральний інститут промислової власності (Російська Федерація)), проводить міжнародний патентний пошук і направляє заявнику попередній висновок щодо патентоспроможності заявленого технічного рішення. На підставі результатів пошуку і висновку міжнародної попередньої експертизи заявник ухвалює рішення про подальшу долю заявки, зокрема визначає в яких країнах доцільно вступити в національну стадію.