Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Помилка
  • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Ізмайлов Артем Вікторович

Izmailov photoаспірант кафедри інформатики

Тема дисертаційного дослідження: "Цифрова обробка інформації в симетричному трійковому вейвлет-аналізі"

Зміст сторінки:

Автобіографія

Наукові інтереси

Публікації

Хобі

Автобіографія

У 1999 році був зарахований до першого класу Івано-Франківської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням німецької мови №5, яку в 2009 році закінчив із золотою медаллю.

У 2009 році вступив до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на факультет математики та інформатики, спеціальність "Інформатика", денної форми навчання, який у 2014 році закінчив із відзнакою та здобув кваліфікацію фахівця з інформатики, викладача.

У 2013 році згідно угоди про подвійне дипломування магістрантів між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та НТУ "Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіца у Кракові" (м. Краків, Республіка Польща) розпочав навчання на факультеті управління НТУ "Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіца у Кракові" за спеціальністю "Інформатика в управлінні", яке успішно завершив у 2015 році.

З листопада 2015 року є аспірантом кафедри інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти.

Наукові інтереси

Цифрова обробка інформації, захист інформації, штучний інтелект.

Публікації

1. Izmailov A. Analysis of modern methods of information encryption / A. Izmailov // Materiały 49 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 10-17 maja 2012 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012. – S. 299.

2. Izmailov A., Petryshyn L. Analysis of modern encryption methods – Analiza nowoczesnych metod szyfrowania informacji. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH; Issue 25. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH – ISSN 1732-0925; 2012. – S. 123-129.

3. Ізмайлов А.В. Моделювання процесів первинного перетворення форми інформації / М.Л. Петришин, А.В. Ізмайлов, Т.С. Волчок, А.Б. Костюк, В.О. Горєлов // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квітня 2013 р., Вінниця, Україна / Вінницький національний технічний університет. – В. : ПП "ТД "Едельвейс і К", 2013. – С. 375-378.

4. Izmailov A. Applied aspects of wavelet transform / A. Izmailov, A. Kostiuk, T. Volchok, M. Petryshyn // Materiały 50 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9-16 maja 2013 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013. – S. 220-221.

5. Izmailov A. Conditions of existence and properties of positional number systems / M. Petryshyn, A. Izmailov, A. Kostiuk, T. Volchok // Materiały 50 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9-16 maja 2013 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013. – S. 219-220.

6. Izmailov A. Analysis of agent-oriented paradigm in artificial intelligence development / A. Izmailov // Materiały 50 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9-16 maja 2013 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013. – S. 225.

7. Ізмайлов А.В. Аналіз властивостей та перспективи застосування трійкової та Фібоначчі-подібних систем числення / Т.С. Волчок, А.В. Ізмайлов, А.Б. Костюк // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених та студентів, 7-11 жовтня 2013 р., Івано-Франківськ, Україна / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2013. – С. 82-84.

8. Izmailov A. Signal decomposition techniques on ternary symmetrical functions / T. Volchok, M. Petryshyn, A. Izmailov, A. Kostiuk // Materiały 51 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 8-15 maja 2014 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. – S. 286.

9. Izmailov A. Analysis of ternary elements use in the decision tree method / A. Izmailov, T. Volchok, R. Oros, A. Kostiuk // Materiały 51 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 8-15 maja 2014 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. – S. 272.

10. Izmailov A. Properties of bases and function systems, the effectiveness of their use in digital information processing / A. Izmailov // Materiały 51 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 8-15 maja 2014 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. – S. 271.

11. Izmailov A., Volchok T., Oros R., Kostiuk A., Petryshyn L. Implementation of the ternary tree decision diagram modelling method – Implementacja metody modelowania trójkowego drzew diagramów decyzyjnych. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH; Issue 30. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – ISSN 1732-0925; 2014. – S. 97-100.

12. Ізмайлов А.В. Аналіз властивостей лінійно збіжних дискретних базисів та систем функцій / А.В. Ізмайлов // Інформатика, інформаційні системи та технології : матеріали ХІІ Всеукр. конф. студентів і молодих науковців, 3 квітня 2015 р., Одеса, Україна / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса : Видавництво ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2015. – С. 58-59.

13. Ізмайлов А.В. Метод побудови трійкових кодів Грея / М.Л. Петришин, А.В. Ізмайлов // Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів, 24 квітня 2015 р., Київ, Україна / Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2015. – С. 108.

14. Ізмайлов А.В. Аналіз динаміки розкладу функцій за базисами та системами функцій / А.В. Ізмайлов, М.Л. Петришин // Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів, 24 квітня 2015 р., Київ, Україна / Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2015. – С. 82-83.

15. Izmailov A. Efektywność trójkowych metod kodowania danych / A. Izmailov, S. Lele, R. Gatsyk // Materiały 52 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 7-14 maja 2015 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2015. – S. 304.

16. Izmailov A. Effectiveness analysis of bases and function systems used in digital information processing / A. Izmailov // Materiały 52 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 7-14 maja 2015 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2015. – S. 281.

17. Ізмайлов А. В. Трійкові симетричні функції та їх застосування у цифровій обробці інформації / А. В. Ізмайлов, Л. Б. Петришин // Системи обробки інформації. — 2016. — № 4. — С. 41-44.

18. Izmailov A. Application of Theory Scales in Algorithmic Information Form Conversation / I. Melnyk, M. Petryszyn, A. Izmailov // Materiały 53 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 5-12 maja 2016 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016. – S. 285.

19. Izmailov A. Fibonacci Code and Its Application Effectiveness in Digital Information Processing / R. Zakharuk, A. Izmailov // Materiały 53 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 5-12 maja 2016 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016. – S. 301.

20. Ізмайлов А.В. Зменшення похибок ПФІ внаслідок застосування трійкової симетричної системи числення / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 квітня 2016 р., Вінниця, Україна / Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 126-128.

21. Ізмайлов А.В. Застосування трійкових симетричних функцій у вейвлет-аналізі цифрових сигналів / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., Ч.IV, 18-20 травня 2016 р., Харків, Україна / Харків : Видавництво Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 2016. – С. 141.

22. Ізмайлов А.В. Застосування трійкових симетричних функцій у вейвлет-аналізі цифрових сигналів / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології – 2016 : матеріали III Української конф. молодих науковців, 19 травня 2016 р., Київ, Україна / Київ : Видавництво Київського університету імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 170-172.

23. Ізмайлов А.В. Трійкові симетричні функції та їх застосування для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології в моделюванні ІТМ-2017 : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 березня 2017 р., Миколаїв, Україна / Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 169-170.

24. Ізмайлов А.В. Трійкові симетричні функції та їх застосування для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 10-12 квітня 2017 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С. 60-62.

25. Ізмайлов А.В. Властивості методів частотного аналізу цифрових сигналів / І.І. Голуб, А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 10-12 квітня 2017 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С. 63-65.

26. Izmailov A. Properties of Methods for Frequency Analysis of Digital Signals / I. Holub, A. Izmailov // Materiały 54 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 4-11 maja 2017 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2017. – S. 262.

27. Ізмайлов А.В. Застосування трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2017. – С. 187-190.

28. Ізмайлов А.В. Застосування трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XXV Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р.: у 4. ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 84.

29. A. Izmailov and L. Petryshyn, "Symmetric ternary functions and their application in orthogonal transforms," 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, 2017, pp. 836-841. doi: 10.1109/UKRCON.2017.8100364

Хобі

Гра на гітарі, рок-музика.

Головна > Ізмайлов А. В.