ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ З УНЕСКОМ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В МЕТОДИКУ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ

  • Тетяна КОТИК доктор педагогічних наук, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0001-8213-8318
  • Ірина КЄЖКОВСКА кандидат педагогічних наук, нострифіковано як доктор суспільних наук у галузі педагогіки, професор, Гданська Вища Гуманістична Школа в Гданську Філія в Кошаліні https://orcid.org/0000-0001-9942-2876
Ключові слова: лінгводидактична спадщина В. Сухомлинського, підготовка студентів спеціальності «Початкова освіта», методика навчання рідної мови

Анотація

У статті висвітлено результати   впровадження експериментальної   методики творчого розвитку лінгводидактичної спадщини В. Сухомлинського в сучасну освітню практику вищих педагогічних  освітніх закладів. Визначено напрями освітньої діяльності та особливості  організації    навчання студентів, а також подано результати констатувального й підсумкового етапів дослідження. Охарактеризовано  чотири рівні обізнаності студентів з лінгводидактичною спадщиною В. Сухомлинського

Опубліковано
2021-05-11
Розділ
Наукові статті