РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЯК ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Ключові слова: фізика, проєктна діяльність, міжпредметні зв’язки, ключові і предметні компетентності

Анотація

У статті ставиться завдання відображення результатів обробки та аналізу експериментальних даних напрацювання науково-природничої і математичної компетентності учнями основної школи при використанні міжпредметних зв’язків фізики з дисциплінами природничого циклу в проєктній діяльності.

На основі статистичного аналізу отриманих результатів усі чотири сформульовані гіпотези приймаються з високим рівнем надійності, а саме:

1) до проведення формувального експерименту контрольна та експериментальна групи були однорідними за рівнями сформованості досліджуваних компетентностей;

2) після проведення експерименту рівні сформованості досліджуваних компетентностей в контрольній групі не зазнали суттєвих структурних змін;

3) після проведення експерименту рівні сформованості досліджуваних компетентностей в експериментальній групі змінились суттєво;

4) після проведення формувального експерименту контрольна та експериментальна групи суттєво відрізняються за високим і низьким рівнями сформованості досліджуваних компетентностей.

 

Біографія автора

ЄВГЕНІЯ КОРОСТЕЛЬОВА, аспірант, учитель фізики школи І–ІІІ ступенів № 78 м. Києва

 

 

Опубліковано
2020-11-12
Розділ
Наукові статті