Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Error
  • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Olesia VLASII

VlasiiOO

 

Vlasii Olesia

Associate professor

 

 

"Love what you do and do what you love."

Ray Bradbury

 

 

Personal information

Education 

1994-1999    Student, Vasyl Stephanyk Precarpathian University, Dpt. of Mathematics and Physics
2000-2006    Post-graduate student, Lviv Polytechnic National University


Degrees

1999            Master of Mathematics
2013            Doctor of Philosophy (in Mathematics)

Title:            Mathematical modelling of mechanical and heat processes in building constraction elements of discrete-continuous structure

Thesis Advisor: Prof. Dr hab. Roman Tatsij

Professional Experience

1999-2000     School teacher of Mathematics
2006-2012     Assistant, Precarpathian National University, Dpt. of Mathematics and Computer Sciences
2013-till now  Associate professor, Precarpathian National University, Dpt. of Mathematics and Computer Sciences


Scientific interests

Modeling physical processes in complex systems:

  •  mathematical models of processes and heat fluctuations in bodies of discrete-continuous structure with lumped into account internal and external factors (masses, moments, forces, heat sources);
  • mathematical models heterodiffusion several ways in multi stochastically heterogeneous environments;
  • kvazidyferentsialni equations as mathematical models: exact and approximate methods to solve them.

 

Scientific partners

Center of Mathematical Modelling within Ya. S. Pidstryhach Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine

About

Lviv State University of Life Safety

Department of Applied Mathematics and Mechanics

About


Main publications

Monographs

1. Узагальнені квазідиференціальні рівняння / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В. Мазуренко, О.О. Власій  – Дрогобич: Коло, 2011. – 301 с.

Articles
 

1. Тацій Р. М. Концепція квазіпохідних як засіб дослідження дискретно-неперервних математичних моделей / Р. М. Тацій, О. О. Власій, Є. В. Остапович // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Луцьк. – 2015. – № 51. С. 196-207.

2. Власій О. О. Особливості розробки програмного забезпечення для початкової та середньої освіти. / О. О. Власій, О. М. Дудка, Л. М. Кібірєва // Науковий журнал «Ком¬п’ютерно-інтегро¬вані технології: освіта, наука, вироб¬ництво». – Луцьк, 2015. Випуск № 19. – С. 182-189.

All articles

Thesis

1. Власій О.О. Математичне та комп’ютерне моделювання нестаціонарних у багатошаровій плиті / О.О. Власій, М.І. Кусій, М.Ф. Стасюк // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.210-211.

2. Власій О. О. Математичне моделювання дифузії домішки за наявності двох станів у багатокомпонентному середовищі з випадковим прошарком / О. О. Власій, О. Ю. Чернуха // Матеріали Міжнар. наук. конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислю¬вальних методів». – Рівне: РВВ РДГУ, 2015. – С. 41

3.  Дудка О.М.Можливості використання FLASH-технологій в освіті / О.М.Дудка, О.О.Власій // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C. 74-76.

Teaching

1. Власій О. О. Комп’ютерна графіка. Обробка растрових зображень. / О. О. Власій, О. М. Дудка. - Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 72 с.

2. Власій О. О. Алгоритми та структури даних: лабораторний практикум / О. О. Власій. - Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 68 с.

3.Власій О. О. Технології обробки текстової інформації засобами LibreOffice Writer / О. О. Власій. - Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 48 с.

 


 

My free time

In search of beauty and wisdom ...

 

  


 


Contacts

 hand-made 01

Department of Informatics
Faculty of Mathematics and Informatics
Vasyl Stephanyk Precarpathion National University 
57 Shevchenko str.
76018 Ivano-Frankivsk
Ukraine


tel  

    (0342) 59-60-86


 

mail

    olesia.vlasii@pu.if.ua, olesia_vlasii@comp-sc.if.ua