Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Error
  • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Natalia PREVYSOKOVA

prev-150

Head of Department of Computer Science (2016)

Ph. D. in Technical Sciences, 2010 (computer systems and components)

Docent (Assistant Professor) at the Department of Informatics, 2014

Content
Teaching Activities
Research Activities

Education: VASYL STEFANYK PRECARPATHIAN NATIONAL
UNIVERSITY,   Master’s degree in Mathematics, 

Name of qualification: Mathematician, Teaching Professional, 2000.

 

Postgraduate study: 2002-2015 VASYL STEFANYK PRECARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY. 

Scientific Research: "Methods and devices for the information processing in the computer systems on the number-theoretic transforms base"

Specialty - Computer Systems and Components

Teaching Activities

Courses:

"Information Technology",

"Electronic Data Processing",

"Information Form Transformation and Digital Signal Processing",

 "Automated Control Systems",

 "Digital Signal Processing".

   

Research Activities

Digital Signal Processing Methods; Digital Signal Processors; Information Technology

 

RESEARCH AND SCIENTIFIC ACTIVITY

Over 40 scientific and studies publications.

Main Results, 2015-2016:

 

  1. Превисокова Н.В. Факторизація матриць дискретних перетворень в системах функцій Ґалуа / Н.В. Превисокова // Обробка сигналів і негаусівських процесів: праці V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 травня 2015 р.: – Черкаси, 2015. – С. 129–131.
  2. Превисокова Н.В. Аналіз ефективності ортогональних перетворень в системах функцій Ґалуа, породжених різними векторами / Н.В. Превисокова // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – С. 123–125. N.V. Prevysokova. Analysis of efficiency the orthogonal transforms on the Galois functions base, generated by the different vectors
  3. Превисокова Н.В. Алгоритм декодування на основі перетворень матриць систем Ґалуа у завадозахищеному інформаційному обміні / Н.В. Превисокова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 6, випуск 1. –Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 43–48. N.V. Prevysokova. Decoding algorithm on the Galois systems matrices transforms base in the noiseproof data transmitted
  4. Превисокова Н.В. Аналіз ефективності ортогональних перетворень в системах функцій Ґалуа, породжених різними векторами / Н.В. Превисокова // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. – С. 123–125.
  5. Превисокова Н. В.  Аналіз ефективності методу кодування інформації на основі ортогонального перетворення Ґалуа / Н. В. Превисокова // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – №21 (1193). –Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 92–101.

 

 

 

 

 

Головна > Prevysokova N.V.