Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Помилка
  • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Дудка Ольга Михайлівна

dudka-150

кандидат пед.наук,
доцент

Працює у даному ДВНЗ з 1984 р. 

Web-сторінка
olha.dudka[at]pu.if.ua
(0342)59-60-86

 

Зміст сторінки
Навчально-методична робота
Наукові інтереси

Закінчила: Київський державний університет ім. Т.Шевченка (Математика), кваліфікація - Математик. Викладач. 1984 р. (КВ № 729581)

Перебування в аспірантурі: НДІ педагогіки України,  1989-1992 р. 

Кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: "Розвиток мислення в учнів сьомих класів у процесі пропедевтичного вивчення основ інформатики", 1992 р. (КД № 063204 від 22.05.1992).

Вчене звання – доцент, 1995 р. (ДЦ АР № 000127 від 1.06.1995).

Навчально-методична робота

Читає курси:
"Програмне забезпечення ЕОМ", "Сучасні інформаційні технології у початковій школі", "Методика викладання інформатики в початковій школі", "Методика викладання інформатики в ЗОШ"

Методист педагогічної практики студентів. 

Навчальні видання:

1. Дудка О.М. Збірник тестових завдань з курсу інформатики. (Тести поточного та підсумкового контролю знань). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2005. – 54 с.

2. Дудка О.М. Програма виробничої практики студентів факультету математики та інформатики спеціальності 6.080201 – Інформатика. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2006. – 6 с.

3. Дудка О.М. Програма виробничої практики студентів факультету математики та інформатики спеціальності 7.080201 ( 8.080201 ) – Інформатика. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2006. – 6 с.

4. Дудка О.М. Автоматизація математичних розрахунків засобами пакету МathCAD (курс лекцій, лабораторні роботи та завдання для самостійного виконання) // Для студентів факультету математики і інформатики. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2007.  // 

5. Дудка О.М. Лекція: «Автоматизована обробка текстових документів» (для студентів факультету математики та інформатики) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2008. – 34 с.

6. Дудка О.М. Дидактичні матеріали до теми: «Microsoft Word» (для студентів факультету математики та інформатики) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2008. – 51 с.

7. Дудка О.М. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 55 с.

8. Дудка О.М. Загальні принципи створення мультимедійних презентацій та слайд-шоу засобами програми Power Point: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 51 с. 

9. Дудка О.М., Дудка В.В., Никорак Я.Я. Методичні вказівки та завдання до педагогічної практики з інформатики (для студентів педагогічного Інституту напряму підготовки " Початкова освіта з інформатикою")– Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 30 с.

10. Дудка О.М., Власій О., Гейко О.Я., Іляш Ю.Ю., Максимець В.З., Методичні вказівки та завдання до обчислювальної практики (для студентів 3 курсу факультету математики та інформатики напряму підготовки 6.080201 “Інформатика”) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 34 с.

11. Дудка О.М., Дудка В.В., Семаньків М.В. Робоча програма навчально-ознайомлюваної практики з ЕОМ (методичні вказівки та завдання) для студентів І курсу напряму підготовки 6.030201 "Міжнародні відносини" Інституту історії, політології і міжнародних відносин – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2013. – 18 с.

12. Дудка О.М. Методичні вказівки та завдання до курсу «Програмне забезпечення ЕОМ» для студентів напряму підготовки «Початкове навчання та інформатика» Педагогічного інституту – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – 48 с.  

13. Дудка О.М. Дистанційний курс «Сучасні інформаційні технології в початковій школі» для студентів напряму підготовки «Початкове навчання та інформатика» Педагогічного інституту – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014.

зміст

Наукові інтереси

Формування елементів інформаційної культури у студентів та викладачів навчальних закладів, дослідження ролі та місця інформаційних технологій, інтеграція до європейської та світової спільноти.

зміст

Головна > Дудка О.М.