Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Помилка
  • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

Сьогодення ідентифікується ерою інформатизації

Саме поняття інформатики (Informatique) сформовано об'єднанням термінів Information (інформація) і Automatique (автоматика) як науки про автоматизоване перетворення інформації, хоча у Західній Європі і США для визначення цієї науки використовується термін Computer Science (комп‘ютерні науки). 

Детальніше...

Історія створення

kaf-800

Кафедра інформатики була створена у 2001 році, коли Україна почала здійснювати перехід до інформатизації суспільства, що характеризується зростанням ролі інформації у соціальних процесах, зростаючими потребами швидкості її перетворення, впровадженням електронно-обчислювальної техніки та заснованих на ній сучасних рішень інформаційної технології у всі сфери суспільного життя. З метою підготовки кадрів найвищої кваліфікації в галузі інформаційних технологій на потреби вищих навчальних закладів на кафедрі інформатики було відкрито постійну аспірантуру, в якій здійснюється підготовка кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти.

Детальніше...

Дочірні категорії

Головна > Про кафедру